aktim TÜM PROJELER

KARA, DENİZ VE HAVA YOLLARININ ORTA NOKTASI

TİCARET, SEVKİYAT İLE BAŞLAR!

Sevkiyat için gerekli olan tüm yollar AKTİM 2 Kıraç ’a çıkar. E-5, TEM, Ambarlı Limanı veya 3. Ha valimanı Aktim 2 Kıraç’ın stratejik lokasyonu ile artık uzak değil.